.
Διαστάσεις & σχεδιασμός...
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
www.enetate.com - Ε Ν Ε Τ Α   C O N S T R U C T I O N S   Μ Ε Λ Ε Τ Η Τ Ι Κ Η   &   Κ Α Τ Α Σ Κ Ε Υ Α Σ Τ Ι Κ Η   Ε Τ Α Ι Ρ Ι Α                                     ©  C  O  P  Y  R  I  G  H  T   2  0  1  5   All rights reserved.
Καλώς ήλθατε στoν Ομιλο Eneta
Διαστάσεις
Ο οικίσκος σας μπορεί να κατασκευαστεί σε οποιαδήποτε διάσταση επιθυμείτε.
Γενικά υπάρχουν οι περιορισμοί του μήκους του φάρδους και του ύψους λόγω της
μεταφοράς. Εφόσον επιθυμείτε διαστάσεις μεγαλύτερες απο αυτές ο οικίσκος σας
κατασκευάζεται σε συγκρότημα και συναρμολογείται επι τόπου. Εφόσον ο οικίσκος
εξέχει της καρότσας του φορτηγού μεταφοράς, θα χρειαστεί να εκδοθεί ειδική άδεια
διέλευσης και να υπάρχει συνοδευτικό όχημα.

Αποκλίσεις
Η ανοχή στις διαστάσεις σε σχέση με την  μελέτη είναι ± 1%

Κανονισμοί - Φορτίσεις - Μελέτες που εκπονούνται

Η e-MeLeTi η θυγατρική μελετητική εταιρία του ομίλου ΕΝΕΤΑ, μπορεί κατοπιν
ζητήσεως σας να εκπονείσει αρχιτεκτονική μελέτη με φωτορεαλισμούς, στατική και
δυναμική ανάλυση, μελέτη θερμομόνωσης κατά ΚΕΝΑΚ, μελέτη πυροπροστασίας,
μελέτη υδραυλικών και Η/Μ εγκαταστάσεων, μελέτη ανάρτησης, μελέτη σύνδεσης
του κάθε οικίσκου εάν αυτός είναι συγκρότημα και αποτελείται από πολλά
κομμάτια και γενικά οποιαδήποτε μελέτη απαιτείται για την σωστή κατασκευή και
λειτουργία του Οικίσκου. Συντάσσονται επίσης πλήρη κατασκευαστικά σχέδια και
σχέδια λεπτομερειών. Ο σχεδιασμός των οικίσκων δύναται να  ικανοποιεί τις
απαιτήσεις του Ευροκώδικα 3, και ως προς τις φορτίσεις τον Ευροκώδικα 1 και
τον Ελληνικό Κανονισμό φορτίσεων, τον ΕΑΚ 2000 βάση της ζώνη και του σεισμικού
συντελεστή που ισχύει στην περιοχή εγκατάστασης, τις απαιτήσεις θερμομόνωσης,
τις απαιτήσεις ηχομόνωσης, πυροπροστασίας και γενικά είναι σύμφωνος με τους
ισχύοντες κανονισμούς

Γενικά για το βασικό πακέτο λαμβάνονται υπόψη τα παρακάτω φορτία τα οποία
μπορούν να αυξηθούν σε ειδικές εφαρμογές κατοπιν δικής σας ζητήσεως.
A)  Χιόνι οροφής: 20 kg/m2
Β)  Ωφέλιμο φορτίο δαπέδου: 100kg/ m2
Γ) Ανεμοπίεση: 50 kg/m2 - 100km/h - 10 BEAUFORΤ
Δ) Υποπίεση: 15 kg/m2 - 55 km/h  6 BEAUFORΤ
Οι οικίσκοι μας χρησιμοποιούνται ήδη  από πολλές
 • Γραφεία , υπαίθρια εργοταξιακά εργαστήρια,
 • Αποθήκες,
 • Φυλάκια πύλης,
 • Χώροι υγιεινής,
 • Κατοικίες,
 • Αποδυτήρια,
 • Εγκαταστάσεις camping,
 • Καντίνες- Βar,
 • Οικίσκοι στέγασης ηλεκτρονικού εξοπλισμού,
 • Κινητή τηλεφωνία,
 • Ασύρματα δίκτυα τηλεπικοινωνιών,
 • Συστήματα εντοπισμού (RADAR),
 • Τηλεοπτικές μεταδόσεις,
 • Επικοινωνίες σιδηροδρομικών δικτύων,
 • Αμυντικές εφαρμογές,
 • Οικίσκοι για την στέγαση Γεννητριών,
 • Οικίσκοι για την στέγαση Η/Ζ και δεξαμενών     
  πετρελαίου, έτσι ώστε να εξασφαλίζεται η     συνεχής
  παροχή ρεύματος στον εξοπλισμό,
 • Στέγαση εξοπλισμού και προσωπικού,
 • Προκατασκευασμένες σχολικές αίθουσες με
  προδιαγραφές του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων για
  την άμεση εξυπηρέτηση των αναγκών των σχολείων
  της χώρας.
Χρήσεις...
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
www.oikiskos.com - Ε Ν Ε Τ Α  group                              ©  C  O  P  Y  R  I  G  H  T   2  0  2  0   All rights reserved.
Εξαιτίας των παραπάνω φορτίσεων που λαμβάνονται υπ΄οψην σε οικίσκο συνήθων προδιαγραφών θα πρέπει:

- Να έχετε κατεβάσει, διαβάσει και κατανοήσει την τελευταία επικαιροποιημένη έκδοση των οδηγίών ασφαλούς χρήσης του οικίσκου σας και σε
περίπτωση κάποιας απορίας να έχετε επκοινωνήσει με κάποιον μηχανικό μας
-Ο οικίσκος να δένεται και στα 4 σημεία κατεβασιών υδροροής χιαστί κατα την μεταφορά του με το φορτηγό  (αποφυγή κινδυνου ανατροπής)
-Το φορτηγό μεταφοράς να μην αναπτύσει ταχύτητα μεγαλύτερη των 100 km/h (αποφυγή κινδύνου διάλυσης ολικής ή μερικής)
-Ο οικίσκος να αγυρώνεται σε όλα τα σημεία αγκύρωσης σε ισχυρή βάση κατα την τοποθέτηση αμέσως αφού ξεφορτωθεί από το φορτηγό μεταφοράς (αποφυγή
κινδυνου ανατροπής)
- Στους οικίσκους με αποσπόμενη οροφή αυτη πρέπει να ασφαλίζεται κατα την μεταφορά με ιμάντες μέσα από τις κατεβασιές και την υδροροή και κατά την
λειτουργία με τις εξάγωνες αυτοδιάτρητες τρυπανόβιδες στην Β σειρά (ασφάλειες οροφής) (αποφυγή κινδύνου υφαρπαγής στέγης)
- Σε όλους τους οικίσκους αλλά ιδιαιτέρως σε αυτούς που έχουν μεγάλα ανοίγματα, μεγάλες περσίδες, μεγάλα παράθυρα, διφυλλές πόρτες, πόρτες ανοιγόμενες
προς τα εξω, αυτά θα πρέπει να παραμένουν κλειστά και κλειδωμένα σε ανέμους εντάσεως μεγαλύτερης απο 6 BEAUFORΤ. (αποφυγή κινδύνου υφαρπαγής
στέγης & θράυσης των κουφωμάτων)
- Σε περίπτωση χιονιού περισσότερου του ανωτέρω προβλεπόμενου φορτίου θα πρέπει να εκτελείται αποχιονισμός στην οροφή. Ειδικά όταν αυτό μετατρέπεται
σε πάγο που ζυγίζει περισσότερο. (αποφυγή κινδύνου κατάρευσης οικίσκου)
- Να μην τοποθετούνται εντός του οικίσκου αντικείμενα  που υπερβαίνουν το ανωτέρω επιτρεπόμενο φορτίο δαπέδου (αποφυγή κινδύνου στρέβλωσης
πατώματος)
- Τέλος σε περιπτωση προγνώσεων για επικίνδυνα καιρικα φαινομένα απο τα οποία μπορουν να προκύψουν φορτία μεγαλύτερα των αντοχών σχεδιασμού των
οικίσκων, συστήνουμε στους χρήστες να προβαίνουν σε έγκαιρη απομάκρυνση του οικίσκου απο την περιοχή. Σε περίπτωση αδυναμίας απομάκρυνσης
συνισταται να προβαίνουν σε ενέργειες προφύλαξης πριν τα φαινόμενα παρουσιασθούν και όταν αυτα εμφανισθούν να μην ρισκάρουν παραμένοντας εντός της
κατασκευής. Σε τετοιες περιπτώσεις ανέμου μεγαλύτερου των φορτίων σχεδιασμού που υπάρχει αδυναμία απομάκρυνσης συστήνεται ο οικίσκος να δένεται και
στα 4 σημεία κατεβασιών υδροροής χιαστί  (όπως κατα την μεταφορά του με το φορτηγό).