.
Φέρων Οργανισμός...
Καλώς ήλθατε στoν Ομιλο Eneta
Φέρων οργανισμός

Ο φέρων οργανισμός των οικίσκων panels είναι μεταλλικός από λεπτότοιχες διατομές θερμής εξέλασης. Χρησιμοποιείται  
χάλυβας ποιότητας Fe 360 S235JR (St 37-2) σύμφωνα με τις ισχύουσες  προδιαγραφές DIN 17100 . Αποτελείται από
υποστυλώματα, δοκούς, διαδοκίδες κλπ με σαφή στατική  λειτουργία, όπως προβλέπει η μελέτη που εκπονείται και είναι
ικανός να παραλάβει όλες τις δυνατές φορτίσεις,  τόσο κατά τη χρήση του, όσο και κατά την ανύψωση και μεταφορά.  
Ιδιαίτερη προσοχή δίνεται στις συνδέσεις των  επιμέρους στοιχείων του Φ.Ο. Εφόσον αυτές γίνουν με συγκόλληση
επιλέγονται τα κατάλληλα ηλεκτρόδια και στις θέσεις συγκόλλησης αποτρέπεται το σκουριασμά των διατομών με
κατάλληλο spray. Οι συγκολλήσεις των ενώσεων είναι σύμφωνες με τις ισχύουσες προδιαγραφές κατά DIN 4100 και κατά
DIN 1913 για τα ηλεκτρόδια.
•      Βάση
Η βάση του οικίσκου, αποτελείται από περιμετρικό πλαίσιο χαλύβδινων διατομών ελάχιστου πάχους 3 mm,  ενδιάμεσες
διαδοκίδες ελάχιστου πάχους 2 mm- παράλληλα με τη μικρή πλευρά της μονάδος με μέγιστη αξονική απόσταση των
διαδοκίδων τα 60 cm ή αυτοφερόμενα χαλύβδινα φύλλα ελάχιστου πάχους 1,25mm. Από την κάτω πλευρά προαιρετικά
τοποθετούνται θερμομονωτικά πανέλα πολυουρεθάνης ελάχιστου πάχους 40 mm . Από την επάνω πλευρά τοποθετείται η
υπόβαση που είναι φύλλα OSB ή προαιρετικά plywood. Κάτω από τα WC τοποθετείται plywood. H υπόβαση έχει ελάχιστο
πάχος 18mm. Η κατασκευή είναι άκαμπτη χωρίς παραμορφώσεις και  ανεπίτρεπτα βέλη κάμψης. Κατά το σχεδιασμό της
βάσης λαμβάνεται υπόψη ότι  έδραση της μονάδος δεν θα είναι ενιαία σε επίπεδο έδαφος αλλά θα στηρίζεται σε πολλαπλα
σημεία.  Στον οικίσκο μπορούν να τοποθετηθουν ποδαράκια ή ρόδες τύπου σκαλωσιάς, τα οποία είναι ρυθμιζόμενα καθ’
ύψος δίνοντας την δυνατότητα οριζοντίωσης. Υπάρχουν επίσης λάμες που εξέχουν κάτωθεν πλευρικά του οικίσκου που
είναι διαμορφωμένες κατάλληλα ώστε να είναι δυνατή η τοποθέτηση κοχλιών και η πάκτωση των οικίσκων πάνω σε βάσεις
από σκυρόδεμα. Επίσης ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται κατά το σχεδιασμό για  την ασφαλή έδραση και πρόσδεση των
μονάδων επί  των οχημάτων μεταφοράς. Σε  κάθε περίπτωση  η  διαστασιολόγηση των  διατομών,  οι  αξονικές τους
αποστάσεις  κλπ.  εξασφαλίζουν την απαραίτητη αντοχή και ακαμψία. Εάν η χρήση του οικίσκου απαιτεί αύξηση των
υπολογιζόμενων φορτίων αυτό θα επισημανθεί κατά την μελέτη.
Το  σύνολο  του  περιεχομένου  και  των  υπηρεσιών  της  ιστοσελίδας  διατίθεται  στους  επισκέπτες  αυστηρά  για  προσωπική  χρήση. Απαγορεύεται η χρήση ή επανεκπομπή του, σε οποιοδήποτε μέσο, μετά ή άνευ επεξεργασίας, χωρίς γραπτή άδεια του εκδότη.
www.oikiskos.com - Ε Ν Ε Τ Α  group                              ©  C  O  P  Y  R  I  G  H  T   2  0  2  1   All rights reserved.
•        Δοκοί – Υποστυλώματα
Τα φέροντα στοιχεία του σκελετού (υποστυλώματα, δοκοί) είναι κατασκευασμένα εξολοκλήρου από χαλύβδινες  διατομές,
ελάχιστου πάχους 3mm. Οι διατομές και οι τρόποι σύνδεσης τους εξασφαλίζουν πλήρη ακαμψία,  μηδενική δυνατότητα  
στροφής ή παραμόρφωσης ή εμφάνισης βέλους κάμψης. Κάθε μονάδα έχει κατ’ ελάχιστον  τέσσερα υποστυλώματα, ένα
σε κάθε γωνία και αν απαιτείται και ενδιάμεσα στις μεγάλες πλευρές με διατομές που  προκύπτουν από τις μελέτες
στατικών που θα εκπονηθούν.  

•        Οροφή
Η οροφή είναι επίπεδη ή επικλινής. Τα όμβρια ύδατα σταλάζουν στο λούκι ομβρίων περιμετρικά των οικίσκων που είναι
απο γαλβανιζέ λαμαρίνα πάχους 2μμ. Η κατασκευή  ικανοποιεί τις απαιτήσεις αντοχής, θερμομόνωσης και υγρομόνωσης.
Νεές Δυνατότητες
Για την ελαχιστοποίηση του βάρους
της κατασκευής μπορούν να
χρησιμοποιηθούν διατομές χάλυβα
ψυχρής έλασης ή διατομές αλουμινίου.
Photo Gallery